Kde si získal informácie

o voľbe povolania ?

 
 

Voľba strednej školy

 
 
 DNI OTVORENÝCH DVERÍ  NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH    

Naplnenosť stredných škôl

 

Spojena škola
Gymnázium Jura Hronca
a
Základná škola Košická
Novohradská 3
821 09 Bratislava


23.11.2011 12.30 - 17.30

 

 

Stredná odborná škola automobilová
J. Jonáša ,  843 06  Bratislava

www.sosaba.sk

16., 22., 29.11.2011 od 8.00 do 17.30 hod.
6.a 13.12.2011 od 8.00 do 16.30 hod.

 

 

Spojená škola
Tokajická 24
821 00 Bratislava

24.11.2011 10.00 - 16.00

 

 

Stredná odborná škola
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava


26.11.2011 8.30 - 13.00

 

 

Stredná priemyselná škola
Stavebná a geodetická
Direňova 35
826 64 Bratislava

29.11.2011 9.00 - 15.00

 

 

Cirkevná odborná škola
elektrotechnická
P.G. Frassatiho
Vazovova 12
811 07 Bratislava


30.11.2011 8.00 - 16.00

 

 

Biligválne gymnázium C.S. Lewisa
Beňadická 38
851 06 Bratislava


29.11.2011 9.00 - 13.00
 

 


Súkromná stredná umelecká škola
animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava

07.12.2011

 

 

Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2
840 11 Bratislava

5.12.2011 8.00 - 16.30

 

 

Súkromná stredná odborná škola
Bieloruská 1
821 06 Bratislava

7.12.2011  12.00 - 14.30 hod