Mgr. Milota Marčišová 
výchovná poradkyňa, učiteľka
   ZŠ Holíčska 50,  Bratislava