Čo je šikanovanie   

 

Šiakanovanie je to, keď jedno alebi viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým.  Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôže brániť , robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo  ho zraňuje.

 • keď Ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú,  posmievajú sa Ti

 • keď sa Ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.

 • keď Ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa Ti, že ak to neurobíš, počarbe Ti zošit, vysype Ti veci z tašky a pod.

 • keď Ťa nútia odísť z vyučovania, alebo Ti nedovolia ísť zo školy domov.

 • keď Ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci.

 • keď Ti spolužiaci robia veci, ktoré  sú Ti nepríjemné ( napr. nadávajú Ti, strkajú do Teba, schovavájú Ti veci, bijú Ťa  )

 • keď Ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si Ťa

 

Keď sa voči Tebe niekto správa tak, ako je to vyšsie uvedené , potom  pravdepodobne si obeťou šikanovania.

Často deti hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť. To nie je pravda !!!

 

Nikomu,  ani Tebe,  nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať !!!

 

Mal y si vedieť, že podobné problémy má mnoho detí. Mali ich aj mnohí známi ľudia. V detstve boli šikanovaný napr. Tom Cruise, spevák Phil Collins a mnohí ďaľší. Každý z nich sa týchto problémov po čase zbavil a nezabránilo im to dosiahnuť úspech v ďaľšom živote.

Ak nezostaneš  so svojím problémom sám, ak neberieš odvahu a povieš to niekomu dospelému,  určite Ti pomôže problém riešiť a Tvoj život sa opäť vráti do normálnych koľají.

Ako sa môžeš brániť, čo môžeš urobiť ????

 

 • Keď do Teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať ani vystrašiť, aj keď sú viacerí

 • Môžeš im povedať, aby vypadli, kričať "NIE" alebo utekať preč. Ale musíš to urobiť nahnevane a hneď odísť.

 • Keď máš ísť okolo tých, ktorí Ťa mohol zbiť, zobrať Ti veci, nechodievaj sám. Počkaj na nejakú skupinku a pridaj sa k ním, aj keď ich vôbec nepoznáš.

 • Vyhýbaj sa miestam, kde by ťa mohol niekto zbiť, zobrať Ti niečo alebo Ťa inak trápiť.

 • Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť. Možno má niekto v Tvojom okolí rovnake problémy ako Ty. Skús sa s ním spojiť !

 • Zaznamenávaj si všetko, čo Ti robia, kedy a kto Ti ćo urobil a povedal.

 • Povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj ich o radu. Ty ich pomoc a podporu potrebuješ a oni určite budú snažiť pomôcť Ti.

 • Keď sa týka školy, skús nájsť dôveryhodnú pani učieľku, výchovnú poradkyňu alebo aspoň spolužiaka, ktorému dôverujeś a môžeś sa mu zdôveriť.

 • Keď si myslíš, že sa nemôžeš zdôveriť nikomu, zavolaj linku dôvery, alebo do Pedagogicko - psychologickej poradne. Kontaky nájdeś v ďaľších častiach na našej stránke.

 

Pamätaj si  !

 

 • Ak si obeťou  šikanovania musíš to čím skôr oznámiť dôveryhodným dospelým a chrániť sa.

 • Ak je šikanovaný niektorý Tvoj spolužiak, nie je správne schaľovať agresívne správanie spolužiakov.

 • Nie správne ani odsudzovať niekoho, kto je iný, možno menej sympatický, slabší, má iné názory  záujmy, má nejaký fyzický či iný handikap.

 • Nie je správne mlčať, keď cítiš nespravedlivosť, nečestnosť, ponižovanie druhých.

 • Nie je správne nečinne sa prizerať, alebo byť ľahostajný, keď sa staneš svedkom šikanovania. Hovorí sa o "žalovaní" ako keby to bolo niečo neiestne a nedôstojné. Keď niekto ohlási šikovanie, vôbec to neznamená, že je  slaboch. Naopak, dokazuje to, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že má dosť sebavedomia, aby sa šikanovať nenechal.

 • Ak vieš že je v Tvojom okolí niekto šikanovaný,  povedz to rodičom. Naopak, dokazuje to, že sa nebojí  a že má dosť sebavedomia, aby sa šikanovať nenechal.

 

Čo robiť, keď si svedkom toho, že Tvojho kamaráta šikanujú starší chlapci v škole ?

 

 • zájdi sa učiteľom, ktorému dôveruješ a povedz mu, čo si videl

 • porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou šikanovania, podpor jeho sbeavedomie

 • ponúkni mu pomoc, napríklad že spolu s ním zajdeš za uciteľom a potrvdíš, že ho naozaj šikanujú

 • rátaj však s tým, že sa bude báť a nebude chcieť o ničom hovoriť, napriek tomu to za pokus stojí

 • pokús sa šikovne a nenápadne zistiť, ako dlho šikanovanie trvá a kto všetko je na škole obeťou

 • pokiaľ je takých detí viac, je nádej, že sa rodičia spoja a spoločne niečo dosiahnu

 • najdi dospelého spojenca - učiteľa, rodičov Tvojich, či kamarátových, staršieho súrodenca

 • v každej škole je vychovný poradca a koordinátor prevencie, ten by taktiež mohol pomôcť ( na našej škole RNDr. Zdenka Sládeková a PaedDr. Ivana Slováková )

 

Telefonické kontakty -

čísla, na ktorých  nájdeš pomoc a podporu

 

Detská linka záchrany:  

pondelok až piatok od 14 do 20 hodiny ( sídlo v Nitre, volať môže ale deti z celého Slovenska  )

0800 121 212
Linka detskej istoty  
Linka detskej istoty UNICEF Bratislava - 0800 112 112
Linka detskej dôvery združenia LIENKA Košice 0800 112 878
   
Niektoré ďaľšie linky Dôvery:  
Bratislava 02 / 5249 5888
Nitra 037 / 523 222
Košice 055 / 622 2323
Humenné 057 / 775 4749
Prešov 051 / 773 1000
   
Linka nádeje - psychoterapeutická prvá pomoc:  
Košice ( nonstop ) 055 / 6441 155
Košice ( nonstop ) 055 / 6440 781
Preśov ( nonstop ) 051 / 7731 000
   
Linka dôvery mládeže:  
Košice ( nonstop ) 055 / 6222 323
   
Policajná linka dôvery: ( otázka trestnej činnosti )  
Bratislava 02 / 6921 7212
   
Detské krízové centrá s lôžkami:  
Slniečko, Nitra 037 / 658 5190, 5222
Náruć, Žilina 041 / 5166 6544
Brána do života, Bratislava 02 / 6241 0468, 0469
Srdiečko, Banská Bystrica 048 / 4145 718
   
Poradenské centra pre deti:  
Informačné centrum mladých Orava Nižná 0847 / 5381 130
Krizové stredisko Linky detskej Istoty Bratislava 0800 112 112
Súkromné CVPP Košice 055 / 6435 577