Vitajte na mojej stránke

Stránka je  venovaná hlavne deviatakom a ich rodičom, ktorí tu môžu nájsť informácieo stredných školách pri ich voľbe povolania .
Aj Vaše podnety a postrehy sú prínosom pre mňa..
Veľmi sa budem tešiť, ak mi pošlete, čo by ste chceli nájsť na mojej stránke,

alebo zmeniť na moju E-mailovu adresu:  

 milota.marcisova@zsholicska.sk

Kontakt
 Konzultačné hodiny:


utorok    8.00 - 10.30 hod.

( konzultácie vopred nahlásiť )  

 a po dohode aj vo štvrtok v popoludňajších hodinách

 Žiaci môžu kabinet výchovnej poradkyne

navštevovať podľa potreby denne počas prestávok

Príspevky aktualizované:  1. 9. 2013